Odbornosť realitného makléra

 

 

Vraciam realitu do realít – odbornosť realitného makléra

Bolo minulé storočie a písal rok 1989. Vonku neprestajne snežilo a sneh vytváral krásnu scenériu nielen v prírode, ale aj v hlavnom meste. Ľudia chodili zababušení, teplota dosahovala – 10 stupňov. Blížil sa 17. november – Deň študentstva. V ovzduší sa niesla zvláštna atmosféra, akási predzvesť niečoho neobvyklého a dôležitého.

Áno, a potom to prišlo. Týždne radosti, eufórie, ale aj obáv, či to naozaj bude tá zmena, ktorú takmer všetci očakávali. Podarilo sa. Prišla zmena a s ňou aj nové povinnosti, spoločenské otázky, ktoré bolo treba riešiť, no len málokto bol pripravený. Ľudia sa začali rozdeľovať na dobrých a lepších, na bohatých a bohatších.

Tieto udalosti zasiahli aj realitný trh, ktorý tu dovtedy prakticky neexistoval. Existovali len štátne a družstevné byty. Štátne byty boli prideľované štátom a družstevné si mohli zakúpiť formou členského podielu pracovníci rôznych závodov a podnikov.

Reálny trh s bytmi začal však až v roku 2003, následkom čoho začali dosť masovo vznikať realitné kancelárie, väčšinou také, ktoré predstavovali živnostníci sami. Trh bol v plienkach, nebolo tu žiadne zabehnuté know-how a veľa tých, ktorí začali, hneď aj skončili.

 .Po hypotekárnej kríze v roku 2008 sa trh „vyčistil“ od tých, ktorí to nemysleli úprimne, nerobili všetko, čo by robiť mali, nemali dostatok empatie a slušnosti, aby ustáli dobu, kde ponuka výrazne prevýšila dopyt. Ceny nehnuteľností výrazne klesli a bolo problémom predať.

Počas tých rokov som ja osobne bol na tej strane cesty ťažkého odporu, pochopil som, že úspech v realitnom obchode sa dá dosiahnuť jedine cestou slušnosti, empatie a nezištnej pomoci. Že odmena za prácu nie je všetko, dôležitejšie je uspokojenie potrieb klienta, ktorý to od vás očakáva, zveruje vám neraz do rúk celý svoj majetok.

Podľa mňa najdôležitejším kritériom úspechu a s tým ruka v ruke spokojnosti klienta, je etika. Nie je to na Slovensku povinné, ale existuje norma upravujúce vzťahy vo vnútri realitnej kancelárie, ako aj navonok smerom ku klientom, ktorej integrálnou súčasťou je aj etický kódex. K tomuto etickému kódexu sa oficiálne hlásim, a preto sa pre mňa stáva záväzným.

Z uvedených dôvodov sa v mojej práci správam slušne, snažím sa klientom vyjsť v ústrety, nezavádzam ich a nesľubujem nesplniteľné veci. Pokiaľ klient odo mňa žiada čokoľvek na čo nemám dostatočné vedomosti, na toto ho upozorním a pomôžem mu nájsť odborníka na danú oblasť. Pri svojej práci si ctím zákony SR, ciele a potreby klienta.

Aj v súčasnosti je realitný trh na Slovensku „premnožený“. Pôsobí tu množstvo „divných“ subjektov, ktoré majú nevyberané správanie, zavádzajú klientov aj širokú verejnosť, dokonca podvádzajú a kradnú inzerciu iným realitným kanceláriám, ako aj slušným ľuďom, ktorí sa pokúšajú predať svoju nehnuteľnosť.

Celé je to spôsobené slabým vstupom do podnikania s realitami, pretože v tomto smere máme slabú legislatívu. Na to, aby ste sa stali realitným maklérom stačí mať maturitu a potrebnú prax niektoré živnostenské úrady riešia dokonca formou čestného prehlásenia. Mnohým subjektom chýba základná morálka a tým, čo ju ako tak dodržiavajú, mnohokrát chýba pokora. Práve pokora je vlastnosť, ktorá nesmie absentovať u žiadneho úspešného podnikateľa. Od pokory sa odvíja všetko podstatné.

Priamo na pokoru nadväzuje etika. Prijatie etiky za svoju v našej kancelárii dávame na každom stretnutí pri nábore nehnuteľností s upozornením klienta, aby vedel, ako sme povinní sa k nemu počas celého priebehu obchodu sa správať. Táto oblasť je často zaznávaná, ale v očiach väčšiny klientov veľmi podstatná a významná. Etický kódex napríklad pomáha rozvíjať morálne uvažovanie, či pomáha riešiť konfliktné situácie. Tiež je zárukou pre klientov, že poskytovateľovi služby záleží na etickom správaní a je spoľahlivým partnerom.

A práve spoľahlivý partner je to, čo je rozhodujúce pri výbere makléra, či realitnej kancelárie. Pracujeme len výhradne, to znamená, že svojich klientov zastupujeme pri sprostredkovaní predaja či prenájmu len my, ako jediná kancelária, jediný maklér. Máme jasne definované procesy, ktorých sa držíme, jasnú postupnosť krokov v týchto procesoch a môžeme naplno rozvinúť kreativitu, ako aj finančnú podporu každého projektu, ktorým je vždy daná nehnuteľnosť, ktorú predávame, či prenajímame. Nemáme obmedzenia, môžeme investovať do reklamy, pretože vieme, že nám to nikto nebude kaziť a mariť. Preto si môžeme dovoliť platiť profesionálneho fotografa, vykonávať na nehnuteľnostiach homestaging, najímať špecializovaných marketérov, advokátov, platiť webový priestor. Vždy mám v ponuke najviac 10 nehnuteľností, aby som sa stihol im venovať. S týmito nehnuteľnosťami žijem 24 hodín denne, mnohokrát mi záujemcovia volajú o 23.00 hodine večer a ja som pripravený poskytnúť vyčerpávajúcu informáciu o nehnuteľnosti, prípadne si s klientom dohodnúť obhliadku.

Je úžasné, keď po predaji je klient šťastný, vďačný a spokojný. Vtedy si človek predstavuje – a deje sa to najmä pri odovzdávaní nehnuteľnosti kupujúcemu - ako to bolo na začiatku, ako sme s predávajúcim sedeli spolu za stolom a vysvetľoval som mu, čo získa spoluprácou so mnou a teraz z toho istého domu, alebo bytu odchádzame spolu a viac tam už nie je doma. Je to taká moja nostalgia. Mnohokrát ideme s klientom na kávu, či obed, zaspomíname si na rôzne zážitky pri obhliadkach, či pripomienkovaní kúpnej zmluvy a pod.

Toto sú všetko veci, ktorými ma práca realitného makléra napĺňa. Navyše sa neustále vzdelávam, dopĺňam si informácie, študujem novely zákonov, aby som vedel relevantne reagovať na otázky svojich klientov a dokázal riešiť aj zložité obchodné prípady.

Som členom Realitnej únie a nedávno som úspešne ukončil študijný program akreditovaný Ministerstvom školstva SR a získal som kariérny titul RSc., na čo som patrične hrdý.

Chcem všetkých potencionálnych klientov, ale aj tých, ktorí už mojimi klientami sú, ubezpečiť,  že zveriť mi sprostredkovanie predaja je jedným z najlepších rozhodnutí v ich živote.

Mám obrovskú podporu a zázemie našej kancelárie,  a v čase krízy, ktorá nám na trhu s nehnuteľnosťami reálne hrozí, kde ponuka bude prevyšovať dopyt, teda trh sa bude nazývať trhom kupujúcich,  tie realitné kancelárie, ktoré pracujú bez „ladu a skladu“ zaniknú a bezo mňa, bez nás bude len veľmi ťažké vašu nehnuteľnosť predať.

Mám ambíciu zmeniť realitný trh k lepšiemu, k takému, kde za vykonanú prácu prináleží aj adekvátna odmena, ktorá samozrejme musí zodpovedať rozsahu poskytnutej služby.

Poskytujeme službu – teda slúžime. Slúžim dobre, mám pozitívny  prístup a vo svojej práci som pripravený potierať zlo, krivdu a podvody. Vraciam a vrátim realitu do realít.


Andrej Židek, RSc.