Ing. Juraj Ježo

Po ukončení štúdia na STU v Bratislave, kde som vyštudoval odbor Inžinierstvo životného prostredia, moje kroky viedli na Oddelenie špeciálnych technológií, kde som získal skúsenosti v oblasti informatiky, analýzy a v oblasti riadenia a kontroly. 

V rámci náplne práce si moja funkcia vyžadovala pracovať v tíme
spolupracovníkov ako aj komunikáciu s kolegami a pracovníkmi rôznych zložiek zo štátnych a súkromných inštitúcií a ľudí z každej oblasti spoločenského a pracovného života.

Túto danosť komunikácie a "vyjednávania" :) využívam pri predaji nehnuteľností. 

„Genialita v komunikácií je schopnosť byť celkom úprimný a zároveň ohľaduplný.“ - John Powell