Ing. Mgr. Helena Prelecová 

Vyštudovala som Matematicko – fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského, učiteľstvo matematiky a informatiky a neskoršie aj Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela. 

Vo svojom profesijnom živote som sa venovala učeniu matematiky na strednej škole, čo ma naučilo precíznosti a dôslednosti ako aj umeniu hľadania pravdy. Viac ako 14 rokov som sa tiež venovala poskytovaniu finančných služieb v oblasti poisťovníctva, čo ma naučilo komunikovať so zákazníkmi a rozumieť, čo ľudia chcú a čo musia pre svoje sny urobiť.

Skĺbenie týchto dvoch zručností využívam v realitnom obchode a verím, že napomáham mnohým ľuďom realizovať ich sny korektným spôsobom.